Referenser

Nedan visas några utdrag från referenser. Vänligen kontakta mig om ni önskar se kompletta referenser och betyg.

Multinationell koncern inom finansiella tjänster

"De båda befattningarna ställer främst krav på kunskaper inom externredovisningsområdet, analytiska egenskaper samt förmågan att kommunicera på ett tydligt och respektfullt sätt med interna och externa kontakter.
 

Viktor har väl motsvarat våra krav och även i övrigt utfört sina arbetsuppgifter på ett mycket bra sätt. Han har varit en synnerligen uppskattad kollega, både av de i sin absoluta närhet, men även av dem som arbetar i andra delar av koncernen.

 

Viktor kommer att vara en tillgång oavsett vilket företag han fortsätter att samarbeta med..."
 

Senior Manager Group Accounting and Reporting
 

 

Europeiskt leasingbolag

"Viktor har utfört sina arbetsuppgifter på ett mycket bra sätt som mycket väl motsvarat kraven på noggrannhet och kvalitet.

Han har på ett självständigt sätt utfört sina arbetsuppgifter inom ansvarsområdet och på ett mycket bra sätt tillgodogjort sig rutiner och ny information vilket bidragit till förbättringar inom vissa områden som varit värdefullt i arbetet med att skapa nya processer.

Viktor är strukturerad och är mycket bra på att planera sitt arbete i syfte att kunna leverera resultatet av sina arbetsupgifter enligt plan. Viktor är utåtriktad och social...

...vi vill nu ge honom våra bästa rekommendationer..."

 

Head of Credit & Control

Multinationell koncern inom tillverkningsindustrin

"Viktor har i stor utsträckning bidragit till att gruppen levererar bra kvalitet i rätt tid. Han är mycket samarbetsvillig och ställer alltid upp då det behövs. Viktor arbetar noggrant, strukturerat och effektivt. Sina arbetsuppgifter har han utfört på ett mycket förtjänstfullt sätt.

 

Viktor har visat prov på god initiativförmåga och har ett mycket trevligt sätt. Vi vill därför lämna honom våra allra bästa rekommendationer..."

 

Manager Group Accounting