Kompetensförsörjning inom ekonomi och finans

Med den rätta kunskapen och de rätta verktygen erbjuder Alfin AB tjänster inom ekonomi och finans när ert företag drabbas av personalbortfall på grund av sjukskrivningar och föräldrarledigheter eller då ert företag har en hög arbetsbelastning på grund av specifika projekt. Inom nedanstående tre tjänsteområden är Alfin AB verksamt.


 

Interimslösningar

Alfin AB erbjuder kompetenta interimslösningar för tjänster såsom Ekonomichef, CFO, Finacial Controller, Group Controller, Business Controller eller liknande tjänster.
 

Resursstöd bokslut

Alfin AB erbjuder kompetenta resurser när det är som allra mest att göra, exempelvis under årsbokslut, budget eller forecast.
 

Resursstöd projekt

Alfin AB erbjuder kompetenta projektresurser när ert företag ska genomföra specifica projekt inom ekonomiområdet såsom lönsamhetsanalyser, ekonomiska utredningar eller systemimplementationer.